Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜSEN Disiplin Kurulu

Fezile Toker

Disiplin Kurulu Başkanı

Esen Ertunga

Disiplin Kurulu Rapotörü

Ali Murat

Disiplin Kurulu Üyesi

Güzide Atai

Disiplin Kurulu Üyesi

Sertan Kağan

Disiplin Kurulu Üyesi