Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜSEN Yürütme Kurulu

Ulaş Gökçe

Başkan
ulas.gokce@emu.edu.tr
ulas.gokce@yandex.ru
Tel: 6301244

Hamit Caner

Genel Sekreter
hamit.caner@emu.edu.tr
Tel: 630 1028

Sami Fethi

Mali İşler Sekreteri
sami.fethi@emu.edu.tr
Tel: 630 2747

Ali Katırcıoğlu

Örgütlenme Sekreteri
ali.katircioglu@emu.edu.tr
Tel: 630 2943

Burak Ali Çiçek

Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri
burak.cicek@emu.edu.tr
Tel: 630…

Ercan HOŞKARA

Dış İlişkiler Sekreteri
ercan.hoskara@emu.edu.tr
Tel: 630 2226

YEŞİM DEDE

Özlük Hakları Sekreteri
yesim.dede@emu.edu.tr
Tel: 0392…