Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜSEN Yönetim Kurulu

Ulaş Gökçe

Başkan
ulas.gokce@emu.edu.tr
ulas.gokce@yandex.ru
Tel: 6301244

Hamit Caner

Genel Sekreter
hamit.caner@emu.edu.tr
0392 6301028

Sami Fethi

Mali İşler Sekreteri
sami.fethi@emu.edu.tr
0392 6302747

Ali Katırcıoğlu

Özlük Hakları Sekreteri
ali.katircioglu@emu.edu.tr
03926302943

Esen Uygaroğlu

Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri
esen.uygaroglu@emu.edu.tr

Burak Ali Çiçek

Örgütlenme Sekreteri
burak.cicek@emu.edu.tr
0392 6302109

Aslı Gönenç

Örgüt ve Sos. İşl. Sekreteri
asli.gonenc@emu.edu.tr
03926302764

Bengi Sonyel

Yönetim Kurulu Üyesi
bengi.sonyel@emu.edu.tr
0392 6302390

Ali Sıdkı AĞAZADE

Yönetım Kurulu Üyesi

Berfu ÖNGÜN

Yönetım Kurulu Üyesi.

Berkiye KIRMIZIGİL

Yönetim Kurulu Üyesi

Cemaliye Soğancı

Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan HOŞKARA

Dış İlişkiler Sekreteri

Fatih Bayraktar
Fatoş EROZAN
Gülen UYGARER
Hasan OYLUM
Hatice Hasipoğlu
Kağan Günce
Murat Özdenefe

Yönetim Kurulu Üyesi

Omar Mustafa