Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Sendikamız kuruluşundan bu yana işçi mücadelesine devrimci ve ilerici bir soluk getirmiştir. Ülkenin ve bölgenin en saygın akademik kurumlarından biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin başarısının ardındaki temel faktörlerden biri DAUSEN’dir.

Sendikamız, akademik kalite ve verimliliği savunur, bunu ilk dile getiren ve uygulayandır. Sendikamız, akademik kalite ve verimliliğin temel unsuru olan iş güvencesini uygulamakta, cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını güvence altına almakta, annelik ve babalığı teşvik etmekte, bekar annelere ek yardım sağlamaktadır. Birliğimiz, akademik dünyada her türlü cinsel yönelim, ırk, milliyet, dil ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele başlatarak, sınıf ve enternasyonalist dayanışmayı ülke ve dünyada öncelikli gündem haline getirdi.

Sendikamız ülkede, bölgede ve dünyada insan hakları, barış ve demokrasinin önde gelen savaşçılarından biri olmuştur.    Küresel iklim krizi son dönemde temel yaşam hakkımızı tehlikeye atmaktadır. Dünyamızda küresel ve yerel düzeyde ciddi çevre sorunları ve sosyal adaletsizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma için sosyo-ekonomik mücadelemizi çevre boyutunu da kapsayacak şekilde yükseltiyoruz.

Bugüne kadarki tüm kaygılarımız, tüm hedeflerimiz, tüm inançlarımız ve tüm mücadelelerimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile özetlenmiştir: Çevre korunmalı, iklim krizine karşı önlemler alınmalı, refah adil bir şekilde paylaşılmalı, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, barışın sağlanması gerekiyor. Bu doğrultuda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda farkındalığı artırmak ve bu amaçlar kapsamındaki hedeflere ulaşmak için gücümüzü kullanacağız. Daha iyi bir çevre, daha fazla insan hakkı, daha az tüketim ve sömürü, daha fazla paylaşım ve kardeşlik, eşitlik, ezilenlerle dayanışma ve herkes için adalet için sınıflarımızda ve evimizde, sendikamızda, dış dünyada çalışmaya devam edeceğiz.

Üyesi olduğumuz kamu kuruluşlarında, siyasi partilerde ve her platformda. Bu bağlamda Sendikamız tamamen kendi olanakları ile, DAÜ Kampusu içinde, hem üyelerimiz hem de tüm DAÜ kullanıcılarına yönelik bir kamusal alan ve sosyal tesis olarak; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın desteklenmesine, öğrenilmesi, öğretilmesi ve uygulanmasına yönelik özel ve çağdaş tasarımı ile, ‘çalışma, yeme-içme, sosyalleşme, etkinlik düzenleme’ olanakları sunan, çok amaçlı bir merkez olarak olarak DAÜSEN-LOCAL’i kurmuştur. 2022 Ekim ayından bugüne açık olan DAÜSEN LOCAL, Sendikamızın gururu olarak, Üniversitemiz kampusunda yoğun bir kullanımla misafirlerini ağırlamaktadır.

https://www.facebook.com/localcafedau