Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Protokol ve Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Sendikamızın 4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen ve Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı’nın Divan Başkanlığı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Rıza ve Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ’ın Divan Sekreterliği yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu’nda Üniversitemizin sorunlarına bütünlüklü çözüm bulunmasını öngören Protokol ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS), %76.12 oyla üyelerimizce onaylanmıştır.

Bir yıla yakın bir süredir, DAÜ’nün içinde bulunduğu mali krizin, sadece ortak sorumluluk ve tüm tarafların uzlaşısı ile aşılabileceğini vurguladık. Doğu Akdeniz Üniveritesi, ülkemizin gururu ve en büyük kurumu, yükseköğretimin kalite belirleme alanıdır. Böylesi bir kurumun, mali ve ve idari sorunlarını çözüp yaşaması için tüm paydaşların birlikteliği en önemli unsurdur. Bu büyüklükteki bir mali sorunun ancak birliktelikle, uzlaşı ve işbirliği zemininde çözülebileceğini her zaman savunduk. Bu görüşümüzün tüm taraflarca ve en önemlisi üyelerimizce paylaşıldığını görmek bizi sevindirmektedir. Evet, bu süreçte eylemler yaptık, üyelerimizle atmışı aşkın bilgilendirme mesajı paylaştık, çok sayıda basın toplantısı ve basın açıklaması yaptık. Evet, çok sayıda konuyu bütünlüklü olarak ele aldık, yüzlerce toplantıya çok hazırlıklı gittik, muhataplarımızla masada çok sert tartışmalar yaptık. Ancak eylem yaparken de, açıklama yaparken de, müzakere ederken de amacımız DAÜ’yü hayatta tutmak ve toplumun bu değerli kurumunu umutla geleceğe taşımak oldu. Tüm süreçte hedefe yönelik, sonuç alıcı ve sorumlu sendikacılık anlayışı yürüttük.

Önce Hükümet, Vakıf Yöneticiler Kurulu, Rektörlük ile Sendikalar uzlaştı. Ardından sendikalarımız bu uzlaşıyı üyeleriyle paylaşıp onay aldılar. Tüm süreç dayanışma, demokrasi, işbirliği ve iyi niyet çerçevesinde sürdü ve tamamlandı.

4 Nisan 2024 tarihinde Protokol ve Toplu İş Sözleşmesi, Başbakan Sayın Dt. Ünal Üstel, Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Sayın Erdal Özcenk, Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Üniversitemizde örgütlü Sendikaların katılımıyla taraflar arasında imzalanmıştır.

Müzakere sürecinde sendikamız 1 yıl önce DAÜ’nün geleceği için Hükümetten ve DAÜ yönetiminden talep ettiği tüm noktalarda hedefine ulaşmıştır, bununla beraber çalışandan talep edilen fedakarlığa da eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde karşılık vermiştir. Tüm taraflar ortak sorumlulukla Üniversitesine sahip çıkmıştır. Bu tarihi krizde hiç kimse ekmeğinden yoksun bırakılmamış, işten durdurulmamıştır. İmzalanan protokol ile Üniversite geleceğe umutla bakma şansı yakalamıştır.

Bu müzakere sürecinde, Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu çok ciddi mesai harcayarak tek tek konuların kökenine inerek sorunlara çare bulmak için uğraşmıştır. Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Sayın Dr. Erdal Özcenk ve Vakıf üyeleri demokratik ve sürdürülebilir çözüm için sabırla ve özveriyle aylarca mesai yapmışlardır. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hasan Kılıç, demokratik kişiliğini süreçlere yansıtarak doğru müzakere zemini yaratılmasını, hedefe odaklanılmasını sağlamıştır. Rektör yardımcılarımız, Üniversite Yönetim Kurulu üyelerimiz, sürece ciddi emek ve katkı koymuştur. Üniversite Senatosu sürece destek olmuştur. Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova kurumumuzun toplumsal önemini iyice anlayan bir tavır ve sorumluluk izlemiş, kötü gününde üniversitemize destek olmuştur.  Cumhuriyetçi Türk Partisi genel olarak ve Başkanı Sayın Tufan Erhürman, en az sendika yetkilileri kadar sorunun çözümü için bir siyasetçi, hukukçu ve yurtsever olarak uğraşmış, çok ciddi katkı sağlamıştır. Meclisteki muhalefet milletvekilleri ve meclis dışındaki siyasi partiler DAÜ için sürecin her noktasında olumlu katkı koymuştur. Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hüseyin Cahitoğlu, Başbakanlık adına bir ay boyunca neredeyse her gün Üniversitemizin sorunlarına çözüm için emek vermiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu yaptığı açılımlarla ve katkılarla Üniversitemizin önünü ciddi şekilde açmıştır. Son olarak Başbakan Dt. Ünal Üstel sürdürülebilir çözüm ve uzlaşı istediğini net bir şekilde ortaya koyarak bu uzlaşının gerçekleşmesini sağlamıştır.

Sendikamızın mevcut yönetimi, görevde bulunduğu sürede, 3. kez Toplu İş Sözleşmesi imzalayarak uygar bir iş düzeni ve iş barışı ortamını sağlamıştır. Sendikamız, eylem ve grev yaparken, kamuoyu önüne çıkarken her zaman hedef ve sonuç odaklı bir tavır sergilemiş, ısrarla ve sabırla süreçleri yürütüp başarıya ulaşmıştır.

Üyelerimizin büyük bir çoğunlukla destek verdiği bu anlayışla bundan sonraki dönemlerde de Üniversitemizin daha iyi günlere doğru ilerleyeceğine inanıyoruz.

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin