Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜ-SEN Yetkili Kurullar Değişimi

21 Mart 2018  tarihinde gerçekleştirilen 35. DAÜ-SEN Olağan Genel Kurulu’nda üyelerimiz sendikamızı bir yıl boyunca temsil edecek yetkili kurullarını seçmiştir. 30 Mart 2018 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu, sendikamızın Yürütme Kurulunu oluşturarak görev dağılımını yapmıştır.

Yeni dönemde DAÜ-SEN’in yetkili kurulları aşağıdaki gibi oluşmuştur.

 

YÖNETİM ve YÜRÜTME KURULU

 1. A.Tarık Timur-Başkan
 2. Mustafa Rıza-Genel Sekreter
 3. Hasan Ulaş Altıok-Mali İşler Sekreteri
 4. Sami Fethi-Özlük Hakları Sekreteri
 5. Hamit Caner-Örgütlenme Sekreteri
 6. Umut Bozkurt-Dış İlişkiler Sekreteri
 7. Süheyla Üçışık Erbilen-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri
 8. Ercan Hoşkara
 9. Ulaş Gökçe
 10. Hanife Aliefendioğlu
 11. Hatice N. Hasipoğlu
 12. Ali Billluroğlu
 13. Esen Uygaroğlu
 14. Eda Kargı
 15. Sinem Çavuşoğlu
 16. Omar Mustafa
 17. Ahmet Hıdıroğlu
 18. Nurcan Gündüz
 19. Ege Uluca Tümer
 20. Yeşim Dede
 21. Hüseyin Demirel

 

DENETLEME KURULU

 1. Burak Ali Çiçek-Başkan
 2. Turhan Kaymak-Raportör
 3. Ali Civelek
 4. Hasan Demirel
 5. Arzu Alibaba

 

DİSİPLİN KURULU

 1. Sevilay Küçüksu-Başkan
 2. Ali Sıdkı Ağazade-Raportör
 3. Hasan Hacışevki
 4. Cafer Kızılörs
 5. Berna Bereket

 

Bunları da beğenebilirsin