Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜ’nün Cezalandırılmasına ve Vergi Adaletsizliğine Son Verilmeli!

Ülkemizin en köklü, en büyük, en kaliteli eğitim veren ve tek devlet üniversitesi olan DAÜ’ye devletin gereken önemi vermemesini ve haksız rekabet yaratarak kurumun geleceğini riske atmasını anlayabilmemiz ve kabul etmemiz mümkün değildir. Çalışanlarının maaşlarını gerçek rakamlar üzerinden beyan eden ve bu yüzden de çok yüksek miktarlarda gelir vergisi yükü altına giren DAÜ, ülkedeki özel üniversitelerin aksine, yasalara uygun olanı yaptığı yani diğer bir deyişle “çalmadığı” için devlet tarafından cezalandırılmaktadır. Yükseköğretimdeki bu vergi adaletsizliği ülkedeki birçok sektörde yaşam mücadelesi veren küçük ve orta ölçekli esnafın da en büyük sorunudur. Tabii bu durumun devlet için yarattığı gelir kaybını da belirtmeye gerek bile yok. Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetler özel üniversitelerin çalışanlarının maaşlarını gelir vergisine tabii olmayacak düşük miktarlar olarak beyan etmelerine göz yummaktadırlar. Bu durum hem devleti önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakmakta hem çalışanların sosyal yatırımlarının olması gerektiğinden az yapılmasına ve emeğin sömürülmesine fırsat vermekte hem de DAÜ’yü, örneğin bu yıl için yaklaşık 50 milyon TL gelir vergisi ödemek zorunda bırakarak, yasalara aykırı davranan özel üniversitelerle kıyaslandığında rekabet gücünü yitirmesine neden olmaktadır.

Uzun yıllardır özel üniversitelerin bu yönde vergi kaçırdığının farkında olan hükümetler bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün bütçesine katkı koyarak ortadaki haksızlığı bir oranda giderme yoluna gitmişlerdi. Ancak maalesef son iki hükümet döneminde verilen devlet katkısı en azından enflasyon oranında artırılacağına özellikle de son hükümet döneminde azaltılarak yıllık 10 milyon TL’ye düşürülmüştür. (3 yıl önce bu rakam 25 milyon TL idi.  2011 yılında ise DAÜ bütçesinin %25 kadardı.) Bu rakam DAÜ’nün bu yıl ödemesi gereken gelir vergisi yükünün %20’si kadardır. Yani böylesi bir uygulama ile bir devlet üniversitesi olan DAÜ vergi kaçırmadığı için cezalandırılıyor ve kar amaçlı kurulan özel üniversitelerle rekabet edemez duruma getiriliyor. Burada yapılması gerekenler çok nettir.  Bu ülkede artık yükseköğretimden başlayarak vergi adaletinin sağlanması gerekmektedir. Gelmiş geçmiş bütün hükümetler kaynak yok diye bahaneler yaratırken ülkede hüküm süren vergi adaletsizliği artık dayanılmaz hale gelmiştir. İkinci olarak karar verilmesi gereken konu da bir devlet üniversitesi olan DAÜ’ye yapılacak olan devlet yardımının belli bir oranla belirlenmesidir.

Bu önemli  konularda  defalarca yetkilileri uyarmamıza rağmen henüz bir adım atılmaması üzücüdür. Rektörün ve VYK Başkanı ve üyelerinin de  bu konuda pasif kalması da ayrıca düşündürücüdür. Tüm taraflardan beklentimiz hayati öneme sahip bu konuda daha aktif olmaları ve sırf yasalara uygun hareket ettiği için DAÜ’nün cezalandırılmasına izin vermemeleri ve vergi adaletinin sağlanması konusunda acilen adımlar atmalarıdır.

 

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin