Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

1 Mayıs Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız ve İş Arkadaşlarımız,

Emeğiyle geçinenler ve emeğiyle var olanlar   birbirlerini kardeş olmayı, paylaşmayı, dayanışmayı en iyi bilenlerdir. Emekçi sadece hakkıyla, alın teriyle geçinendir. Kimse hakkıyla geçinenden daha iyi hak ve adaleti bilemez. Dünyanın kaynaklarını sömürenler, savaşları kurgulayanlar, çıkarları için adaletsizlikleri yaratanların tek bir amacı var: Emekçinin yarattığı değere el koymak. Yani emekçi hakkı ve emeği için mücadele verirken adil paylaşım, insan hak ve özgürlükleri, sömürüsüz, savaşsız, doğası nefes alabilen bir dünya için mücadele verir. Bu mücadele insanlık için, gelecek için, barış içinde bir dünya içindir.

Yaşasın emekçilerin hak, adalet ve barış mücadelesi!

Yaşasın emeğin mücadele ve dayanışma bayrağı 1 Mayıs!

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin