Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

5 Ekim 2020 Dünya Öğretmenler Günü/World Teachers’ Day 2020

5 Ekim 2020 Dünya Öğretmenler Günü:
“Benzeri görülmemiş bir yıl ”
Öğretmenler: Krizde liderlik, geleceği yeniden hayal etme ‘
2020 herkes için çok zor bir yıl oldu ve öğretmenler bu yıldan özellikle etkilenen olmuştur. Dünya genelinde uygulanan eşi görülmemiş okul kapanışları, öğretmenleri birkaç gün içinde uzaktan öğretime ve öğrenime geçmeye zorlamıştır. Bu zor süreçte öğretmenler, öğrencilerine ulaşmak için olanaksızlıklara ve hazırsızlıklara rağmen çaba sarf etmiştir. Bununla birlikte, birçoğu kendi ailelerine bakmaya çalışırken artan iş yükü ve stresle başa çıkmak zorunda kalmıştır.
Pandemi, eğitim sistemlerinin kronik olarak yetersiz finansmanı ve öğretmenlere devlet desteğinin olmaması da dahil olmak üzere yıllardır vurguladığımız temel eşitsizlikleri ortaya çıkarmıştır. Ayrıca öğretmenlerin ve okulların tüm toplumlarımızda oynadığı temel rolü de göstermiştir. Artık birçok ebeveyn, öğretmenlerin zor ve karmaşık işlerini çok daha iyi anlamaktadır. Aynı zamanda, okulları yeniden açma yarışı, birçok öğretmeni enfeksiyon riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Sendikalar herkesin sınıflara güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak için mücadeleye girmiştir.
Eğitim Enternasyonali Çağrısıyla
Küresel dayanışma: 24 saatlik çevrimiçi öğretmen kutlaması
Bu kritik zamanda, dünya genelinde öğretmenlerin bir araya gelmesi esastır. Bunu gerçekleştirmek için Eğitim Enternasyonali, tüm dünyayı kapsayan 24 saatlik canlı etkinlikle, tarihteki en büyük çevrimiçi öğretmen toplantısına ev sahipliği yapacaktır.
Meslek olarak birlik halinde olmak, başarılarımızı kutlamak ve her okul ve toplumda gerçek değişimi başlatmak için harekete geçmemiz için bir fırsat olacaktır.
Bizler Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyesi Kıbrıslı Öğretmen Sendikaları olarak öğretmenlerimizin dünya öğretmenler gününü kutlar, ülkemizde ve dünyada kamusal, nitelikli, bilimsel eğitimin anahtarı ve toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenlere gerekli desteğin verilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ilerletilmesi, nitelikli ve verimli eğitim için malzeme ve çevirim-içi donanımın sağlanması, kamusal, nitelikli eğitime yatırım yapılması gerekliliğini ve ivediliğini vurgular, bu konuda sorumlu olan hükümet ve eğitim bakanlıklarının görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunmaktayız.
Diğer yandan, bölünmüş adamızda tüm olanaksızlıklara ve yalnızlaştırılmalarına rağmen mesleklerini tüm özverileriyle sürdürmekte olan değerli öğretmenlerimiz ayrıca ülkemizde barış ve federal temelde çözüme ulaşılması yönünde, gelecek nesillere empati, hoşgörü ve barış diliyle eğitim vermeyi kendine görev bilmektedir.
Savaşsız, sömürüsüz bir dünya ancak aydın ve ilerici öğretmenlerle mümkündür.
KTOEÖS- OELMEK -KTÖS- POED- DAÜ-SEN – OLTEK
—————————————————————————————————————————————————–
World Teachers’ Day 2020
“a year unlike any other”
Teachers: Leading in crisis, reimagining the future’
2020 has been a very challenging year for everyone and teachers have been particularly affected. The unprecedented school closures implemented across the world forced teachers to transition to distance teaching and learning in a matter of days. In this difficult situation, teachers have been absolutely outstanding, going above and beyond for their students. However, many have had to deal with increased workloads and stress while also trying to care for their own families.
The pandemic has exposed the fundamental inequalities we have been highlighting for years, including the chronic underfunding of education systems and the lack of government support for teachers. It has also demonstrated the essential role teachers and schools play in all our societies. Many parents now have a much better understanding of teachers’ difficult and complex jobs. At the same time, the race to reopen schools puts many teachers at risk of infection and unions are fighting to ensure a safe return to classrooms for everyone.
With the call of Education International
Global Solidarity: a 24-hour online celebration of teachers
At this critical time, it is essential that the teachers of the world come together. To make this happen, Education International is hosting the biggest online meeting of teachers in history: a 24-hour live event spanning the globe. It is an opportunity for us to stand united as a profession, celebrate our achievements and mobilise to effect real change in schools and societies everywhere.
We, as the Cypriot Teacher Trade Unions, members of the Education International (EI) and the European Trade Union Committee for Education (ETUCE), celebrate the world teachers’ day of our teachers, stating once again the vital importance of providing necessary support to teachers who are the key actors in delivering public, quality, scientific education for all, improving and promoting their working conditions in our country and in the world. We emphasize the necessity and urgency of providing materials and on-line equipment for a qualified and efficient education, investing in public, quality education, and calling on government and education ministries responsible for this issue to fulfill their duties.
On the other hand, our teachers in our divided island, who continue their profession with all their devotion despite all the impossibilities and loneliness, also take it as a duty to provide education to future generations in the language of empathy, tolerance and peace in order to reach peace and a federal basis solution in our country.
A world without war, exploitation is only possible with enlightened and progressive teachers.
KTOEÖS- OELMEK -KTÖS- POED- DAÜ-SEN – OLTEK
Bunları da beğenebilirsin