Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

8 MART

Yine bir 8 Mart daha geldi ; Dünyada ve ülkemizde kadınlarla erkekler hala eşit değil. Toplumun her alanında kadın ve erkeklerin eşit olması için mücadelemiz devam ediyor. Her alanda eşitlik bir insan hakkıdır ve bu uğurda mücadele, insan olan herkesin görevidir. Dileğimiz, eşit işe eşit ücret ve sığınma evleri kurulması gibi hızlı sonuç alınacak konularda 2019 Mart’ından önce ilerleme sağlanması ve uzun soluklu mücadelelerde de paydaşlarla etkin program ve projeler yürütebilmektir.

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin