Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜ-SEN’in 1 Mayıs Mesajı

DAÜ-SEN’in 1 Mayıs Mesajı

Emek mücadelesinin bayramı 1 Mayıs’ta hem genel bir durum değerlendirmesi, hem de mücadelemizin nerede başarısızlığa uğradığını değerlendirmemiz gerekmektedir.

DAÜ’den devlet kurumlarına kadar eşit işi yapıp eşit maaş alamayanlar var.  Sosyal Sigorta Sistemi tamamen batmış durumdadır. Yıllarca çalışanlar, emeklerinin karşılığını yarın almama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bugün ise Sosyal Sigortalılar devletten hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti alamadıkları bir yana, gözlük değişim parasını dahi 4 ay sonra alabilmektedirler. Devlet çalışanlarının emeklilik sandığı tamamıyla boş durumdadır.

DAÜ’den devlete ve belediyelere kadar her yerde binlerce çalışan yarı zamanlı, geçici veya taşeron adı altında çalıştırılarak emekleri sömürülmektedir. Özel sektör çalışanları devlet, sendikalar ve siyasi partiler tarafından tamamen unutulmuştur. Devlet ve özel sektör çalışanları pek çok yerde iş güvenliği ve sağlıklı çalışma ortamından uzak bir şekilde çalıştırılmaktadırlar.

İlk ve orta eğitim özele kaymıştır. Çalışanlar hem devlete eğitim için vergi vermekte, hem de çocuklarını özel okullara göndermektedirler.

Devlet, özellikle özel sektörde çalışanları düşünerek ücretsiz yuva veya kreş sağlama kaygısında değildir.

Özellikle bekar anneler ve genelde bekar ebeveynler devletten hiçbir özel yaklaşım veya koruma görmemektedirler.

Gençler arasında gizli ve açık işsizlik çok yüksek boyutlara ulaşmıştır. Diğer yandan devlette ve özel sektörde düşük maaşlarla çalıştırılan genç emekçilerin ev satın alabilmeleri imkânsız, ev kiralayabilmeleri ise çok zor hale gelmiştir. Devlet ise vatandaşına konut sağlama görevinden tamamen istifa etmiştir.

Zengin zenginleşmekte, orta gelirli fakirleşmekte, düşük gelirli ise köle statüsünde geçmektedir.

Sendikal hareketin, devletin, siyasi partilerin özeleştiri ve objektif durum tespiti yapması gerekmektedir. Mücadele söylemden eyleme, hayata dokunacak hale dönüşmelidir. 1 Mayıs etkinliklerinde dile getirilenlerin 2 Mayıs’ta unutulmadığından emin olmalıyız.

Kamusal kaynakların daha adil paylaşıldığı, daha refah ve adil bir ülke ve dünya için mücadelemiz sürecektir.

 

Yaşasın alın teriyle geçinenler!

Yaşasın emek mücadelemiz!

Yaşasın emekçilerin birliği!

 

Yaşasın 1 Mayıs!

 

 DAÜ-SEN

 

Bunları da beğenebilirsin