Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜ’de Çözüm için Bütüncül Düşünülmeli ve Yapıcı Olunmalıdır

Sayın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu meclis kürsüsünden ve basın yoluyla yaptığı açıklamalarda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) emekli maaşlarının astronomik rakamlara ulaştığını bir çok kez ve ısrarla belirtmiştir. Sayın Bakan tamamen geçmişin mirası olan 40 kadar personelin, siyaset tarafından yapılan yasa ile, sahip oldukları özel statüsünü  tüm DAÜ çalışanlarının böyle bir hakkı ve durumu varmış gibi gösteren açıklamaları ile yanlış bir algı oluşmasına sebep olmaktadır. DAÜ’nün içinde bulunduğu bu zor dönemde bu tarz yanlış algılar yaratacak ifadeler, maalesef çözüm çabalarına yapıcı katkı sağlamamaktadır.

DAÜ’nün Rektörü, Dekanı, Profesörü ve İşçisi, Memuru ve Okutmanı tümden ve tamamen Sosyal Sigorta sistemi içerisindedir ve sosyal sigorta emeklisi olacaklardır.

DAÜ’de 1986 öncesi işe girip kamu görevlisi olanların aldıkları emekli maaşına yakın ve hatta yarısı kadar fiilen maaş alan bir çalışan yoktur.

Bununla beraber, DAÜ’deki mali sorunun çözümünü Profesör maaşları üzerinden anlatma çabası sorunun esasından uzaklaşma sonucundan başka bir şey getirmemektedir. Tekrar vurgulamak isteriz ki; DAÜ’deki mali sorunun nedeni genel olarak yükseköğretimde, özel olarak ise DAÜ yönetiminde bugüne kadar gerçekleşmiş ciddi hatalar ve başarısızlıklar sonucu oluşmuş yapısal sorunlardır. Bu yapısal sorunlar bütüncül bir yaklaşım ile ortadan kaldırılmadığı sürece hiçbir maaş politikası ile DAÜ’yü sürdürülebilir bir yapıya ulaştırabilmek mümkün olmayacaktır.

Dolayısıyla DAÜ’deki sorunun çözümünü bir maaş tartışmasına indirgemek son derece sığ bir yaklaşımdır ve ortak sorumluluk ile bütünlüklü çözüm çabalarına zarar vermektedir. Yükseköğretim alanında, yaşanmakta olan değersizleşme sürecine DAÜ’yü de dahil etmek, DAÜ’yü vasatlaştırmak ve akademisyeni değersizleştirmek kaş yapayım derken göz çıkarmaktan başka bir sonuç getirmeyecektir. Olayı maaş tartışmasına indirgeyen bu sığ yaklaşımdan acilen vazgeçilmelidir.

Sorunların çözümüne algılar ile değil sadece bilginin ışığıyla ulaşabiliriz.

Sayın Bakanın ifadeleri ülkemizin en itibarlı ve en uluslararasılaşmış kurumunu yaratan çalışanların DAÜ için fiilen göstermekte oldukları özverileri gölgelemekte ve çözüm için ortaya konan yapıcı katkılara zarar vermektedir. Bu tür yanlış algılar yaratan ifadeler, 50 yıla yakın bir sürede büyük emeklerle inşa edilen kurumu yıpratmaktan öte bir sonuca varamaz.

Sayın Eğitim Bakanını, Bakanlar Kurulunu ve Başbakanı 8 aydır kapsamlı bir çözüm için tüm tarafların çok emek koyduğu süreci  uzlaşı ile sonuçlandırma adına yapıcı olmaya davet ediyoruz. DAÜ tüm toplumun ortak değeridir. Ortak sorumlulukla DAÜ’yü yaşatmalıyız ve akademik niteliğini koruyarak geliştirmeliyiz.

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin