Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜ’nün Tek Güvencesi: Demokrasi

Bilindiği gibi bir süredir hem ülke, hem de üniversite kamuoyunda DAÜ’de rektör değişimi gündeme gelmektedir. Sendikamız bu konudaki görüşlerini Vakıf Yöneticiler Kurulu’na (VYK) iletmiştir. Sendikamız her makamın seçimle görevlendirilmesini savunur. Sendikamız DAÜ’de yerleşmiş demokratik teamüllere ve yasal mevzuata aykırı girişimlere her zaman karşıdır ve karşı olacaktır. Bu bağlamda, DAÜ kamuoyu, vicdanını zedeleyen ve iç huzuru bozan anti-demokratik bir girişimi kabul etmez. DAÜ’de geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmamalıdır. Siyaset ve rektörlük hırslarına yenik düşüp, iktidar kavgalarıyla üniversiteyi krize sürüklememelidir.

Bu nedenle DAÜ-SEN, hiçbir kesimin yasal hak ve sorumluluklarına aykırı olmayacak çözümlerin bulunması görüşündedir. Uygar insanlar olarak uzlaşı zemininde buluşmanın en doğru yöntem olduğu görüşündeyiz.

 

İç ve dış kamuoyuna duyurulur.

 

DAÜ-SEN

 

Bunları da beğenebilirsin