Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Dünya Öğretmenleri Günü – 5 Ekim 2018/ World Teachers’ Day – 5 October 2018  

“Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim”/“The Right to Education means the Right to a Qualified Teacher”

Dünya Öğretmenleri Günü – 5 Ekim 2018

“Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim”

 5 Ekim’de her yıl düzenlenen Dünya Öğretmenler Günü (WTD), tüm eğitimci toplumu için önemli bir etkinliktir. Öğretmenlik mesleğini kutlamak ve Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin ILO / UNESCO Tavsiye Kararını (1966) ve Yüksek Öğretim Personeli Statüsüne İlişkin UNESCO Tavsiye Kararını (1997) tanıtmak için bir fırsattır. Okul Öncesi Eğitim Personeli için İnsana Yakışır İşlerin Teşviki ile ilgili ILO Politika Kılavuzları ile tamamlanan bu araçlar, öğretmenlik mesleği için uluslararası standartları tanımlamaktadır.

Bu yılın Dünya Öğretmenleri Günü teması şöyledir: “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim” Bu yıl aynı zamanda eğitimin temel bir hak olarak tanındığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (1948) 70. yıldönümünü de kapsamaktadır. Ancak, dünya çapında yaklaşık 264 milyon çocuk ve genç eğitim hakkından yoksun bırakılmaktadır. Uluslararası toplum 2015 yılında, 2030 yılına kadar herkes için kapsamlı ve eşit kalitede bir eğitim çağrısı yapan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) 4 aracılığıyla eğitim hakkını sağlamayı taahhüt etmiştir.

Öğretmenler, çocuklara ve gençlere yüksek kaliteli eğitim sağlama ve SDG 4’e ulaşmanın anahtarıdır. Bu nedenle, 2030 Eğitim Gündemini benimserken uluslararası toplum, “öğretmenlerin ve eğitmenlerin yetkilendirildiği, yeterince istihdam edildiği, iyi eğitilmiş, mesleki yönden nitelikli, verimli ve etkin bir şekilde yönetilen sistemlerde, iyi kaynaklarla motiveli ve desteklenmiş olmalarını sağlamayı taahhüt etmiştir.

Öğretmenlerin gelecek nesillerin başarısını şekillendirmedeki öneminin yaygın olarak tanınmasına rağmen, öğretmenlik şu anda değerli bir meslek olarak görülmemektedir. Öğretmenlerin maaşları ve çalışma koşulları, birçok ülkede benzer eğitim düzeyine sahip mesleklerle karşılaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin iş yükü arttırılmış, çalışma koşulları kötüleştirilmiş ve güvencesiz sözleşmeler altında giderek daha fazla istihdam edilmektedir. Sonuç olarak, öğretmenlik mesleği yetersiz eğitimle, kötü kariyer beklentileriyle ve mesleki özerklik eksikliğiyle çok sık ilişkilendirilmesinden dolayı bu mesleğin statüsünün genel durumu kötüye gitmiştir.

Bu yıl, aynı zamanda, Öğretim Personeline ilişkin Önerilerin Uygulanması için oluşturulan ILO / UNESCO Uzmanlar Komitesinin (CEART) 50. yıldönümüne de vurgu yapmaktadır. CEART, ILO / UNESCO Tavsiyelerinin uygulanmasını denetlemektedir. Bu yılki CEART oturumu, 1-5 Ekim tarihleri ​​arasında Dünya Öğretmenleri Günü haftasında Cenevre’de gerçekleşecektir.

Önceki CEART oturumlarına uygun olarak, EI, ILO / UNESCO Tavsiyelerinin dünya çapında uygulanma derecesini değerlendirerek, üye kuruluşların kapsamlı bir araştırmasına dayanan bir öğretmen statü raporu sunacaktır. EI öğretmenlerin statüsü ve öğretmenlik mesleği hakkındaki bu raporu Dünya Öğretmenleri Günü’nde yayınlayacaktır.

Öğretmenlerin sesleri dünya çapında 5 Ekim’de duyulmalıdır.

 

World Teachers’ Day – 5 October 2018  
“The Right to Education means the Right to a Qualified Teacher”

 World Teachers’ Day (WTD), held annually on 5 October, is an important event for the entire educational community. It is an opportunity to celebrate the teaching profession and to promote the ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers (1966) and the UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel (1997). Complemented by the ILO Policy Guidelines on the Promotion of Decent Work for Early Childhood Education Personnel, these instruments define international standards for the teaching profession.

The theme for this year’s World Teachers’ Day is: “The Right to Education means the Right to a Qualified Teacher.” This year also marks the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (1948), within which education is recognised as a fundamental right. However, education continues to be denied to about 264 million children and youth worldwide. In 2015, the international community committed to ensure the right to education, through Sustainable Development Goal (SDG) 4, calling for inclusive and equitable quality education for all by 2030.

Teachers are key to providing children and youth with high-quality education and to achieving SDG 4. This is why, in adopting the Education 2030 Agenda, the international community committed to ensure that “teachers and educators are empowered, adequately recruited, well-trained, professionally qualified, motivated and supported within well-resourced, efficient and effectively governed systems.”

Despite widespread recognition of the importance of teachers in shaping the success of future generations, teaching is currently not regarded as a valued profession. The salaries and working conditions of teachers are in many countries not comparable to those of professionals with similar education and training levels. Workloads have increased, working conditions are deteriorating, and teachers are increasingly employed under precarious contracts. As a result, the general status of teachers has suffered, as the profession is too often being associated with inadequate training, poor career prospects, and lack of professional autonomy.

This year also marks the 50th anniversary of the Joint ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel (CEART). The CEART monitors implementation of the ILO/UNESCO Recommendations. This year’s CEART session is taking place in Geneva during the World Teachers’ Day week, from 1-5 October.

In line with previous CEART sessions, EI will be submitting a teachers status report based on an extensive survey of member organisations, assessing the extent to which the ILO/UNESCO Recommendations have been implemented around the world. EI will also launch this same report on the status of teachers and the teaching profession on World Teachers’ Day.

The voices of teachers must be heard throughout the world on 5th October.

 

Bunları da beğenebilirsin