Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Eğitim Sendikaları 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Ortak Basın Açıklaması

Eğitimde Dönüşüm Öğretmenlerle Başlar

Bugün Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eğitim sendikaları olarak, dünyanın birçok farklı ülkesinden 85 milyon öğretmenle birlikte ‘5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününü’ kutluyoruz.

Öğretmenler Covid-19 pandemisi sırasında birçok zorluğa ve bulaş riskine rağmen, öğrencilerinin eğitimi konusundaki bağlılıklarını ve isteklerini hiçbir zaman kaybetmediler. Ayrıca bu dönemde eğitim sendikalarının katkıları çok değerliydi. Eğitim sendikaları ve öğretmenler eğitimde iyileşmenin merkezinde yer almıştır. Bununla birlikte, artan iş yükü, düşük ücret, öğretmenlik mesleğine olan saygı eksikliği hala tüm dünyadaki öğretmenlerde tükenmişliğe ve mesleğe olan talebin azalmasına yol açmaktadır. Dünyanın sosyal ve ekonomik durumu da nitelikli kamusal eğitim üzerinde büyük riskler oluşturmaktadır.

2015 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin ayrılmaz bir parçası olarak Hedef 4, kapsayıcı ve adil nitelikli eğitim sağlamayı ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Son yıllarda kaydedilen ilerlemeye rağmen, uluslararası toplum taahhütlerinin gerisinde kalmıştır.

Birleşmiş Milletler, bu yıl Eylül ayında eğitimi küresel siyasi gündemin en üst sıralarına taşımıştır. Pandemiye bağlı öğrenme kayıplarını telafi etmek için atılacak adımlar,  yapılacak çalışmalar, dayanışma ve çözümleri harekete geçirmek ve hızla değişen dünyamızda eğitimi dönüştürme tohumları ekmek için ‘Eğitimde Dönüşüm Zirvesi’ başlatmıştır.

Bu yıl 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü “Eğitimde Dönüşüm Öğretmenlerle Başlar” temasıyla kutluyoruz.

Eğitim bilgi, değer, ahlak kazanma ve becerileri geliştirme sürecidir. Ortak değerlere ve hedeflere sahip bir toplum, bir millet yaratma sürecidir. Geleceği yaratma sürecidir.

Eğitim sistemlerinin tarihteki en büyük aksaması Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanmış, dünya çocuklarının %90’ından fazlasının eğitimi kesintiye uğramıştır. Küresel kriz, dünya çapında çocukların ve gençlerin geleceği üzerinde yıkıcı bir etki bırakmıştır.

Gelecek nesilleri ve mesleğimizi riske atan koşullar göz önüne alındığında, öğretmenler eğitimin dönüşümünün merkezinde yer almaktadır.

Bu anlayışla, Eğitim Enternasyonal (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyeleri olarak bizlerin yöneticilerden talebi;

  • Nitelikli kamusal eğitim sistemlerine yapılan yatırımların artırılması,
  • Öğretmen statüsünün, çalışma koşullarının ve eğitim çalışanlarının haklarının iyileştirilmesinin güvence altına alınması,
  • Nitelikli öğretmen eğitimi ve mesleki gelişime yatırım yapılması,
  • Öğretmenlere ve pedagojik uzmanlıklarına güven ve saygı duyulması,
  • Eğitim sendikalarının sosyal diyalog yoluyla eğitim politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerinde aktif katılım ve katkılarının sağlanmasıdır.

Eğitim bekleyemez, öğrenciler bekleyemez! Biz öğretmenler bekleyemeyiz! Eğitimi dönüştürmeliyiz! Biz öğretmenler ve eğitim sendikaları bu dönüşüme öncülük etmeye hazırız!

Hedeflerimize ulaşmada ortak mücadelenin büyük önem taşıdığına yürekten inanıyoruz. Bu inançla, karşılıklı saygı ve anlayışla işbirliğimizi artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için demokrasi, adalet, karşılıklı kabul ve uzlaşma değerlerini teşvik etmek için var gücümüzle çalışacağız. Dahası, bölünmüş ülkemiz Kıbrıs’ta barışçıl bir federal çözüme ulaşmak için çok çalışacağız.

Tüm öğretmen sendikalarıyla dayanışmamızı ifade etmekten onur duyuyoruz.

 

DAÜ-SEN, OELMEK, KTOEÖS,  POED, KTÖS, OLTEK

Bunları da beğenebilirsin