Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Rektör Osam İş Barışını Bozmak Üzeredir

Uzun bir süreden beridir sendikamız, yarı zamanlı akademik personelin maaşlarına hayat pahalılığı artışının yansıması için mücadele etmektedir. Üniversitemizde tüm çalışanlara bu artış sağlanırken, emekleri sömürülen yarı zamanlı akademik personele bu asgari de olsa artış sağlanmamıştır.

Geçtiğimiz hafta yarı zamanlı akademik personelle yeni seçilen sendika yönetimi olarak görüşme gerçekleştirip sorunların çözümü amacıyla 5 Nisan 2019 tarihinde rektörlükten görüşme talebinde bulunduk. Önce çok yoğun olduğunu söyleyen ve bir hafta sonrasına randevu veren rektör, şahsen yaptığımız ve durumun acil olduğunu anlatan telefon görüşmesinin ardından bizlerle ofisinde görüşmüştür.

Bu görüşmede rektör üniversite bütçesi konusunda ne kadar dikkatli ve tasarruflu olduğunu anlatarak yarı zamanlı akademik personele herhangi bir artış yapmayı düşünmediklerini belirtmiştir. Sendikamız ise cevaben üniversitede Necdet Osam yönetiminde ciddi bir idari kriz yaşandığını, tasarrufun tam aksi bir yönetim anlayışının mevcut olduğunu belirterek yarı zamanlı akademik personelin çalıştırılmasının üniversiteye ciddi anlamda tasarruf sağladığını vurgulamıştır.

Sayın Rektörün yarı zamanlı akademik personelin üniversiteye maddi yük değil, maddi yükü hafifleten bir unsur olduğunu bilmemesi üniversitede işlerin hangi mali akılla yönetildiğini göstermektedir.

Bunun yanında Rektör Osam’la sağlıklı bir diyaloğun kurulması yönünde çok ciddi sorunlar olduğunu görmemiz bizi üzmüştür.

DAÜ Bütçesi ve DAÜ ölçeğinde çözülmesi çok kolay böylesi bir sorunda dahi rektörle sağlıklı bir diyaloğun kurulamayacağını görmek kadrolar, göç yasası, toplu iş sözleşmesi ve diğer çok boyutlu sorunların çözülmesi önünde kimin engel olduğunu ortaya koymaktadır.

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’a aktardığımız ve gergin toplantı ortamı nedeniyle aktaramadığımız yarı zamanlı akademik personelle ilgili taleplerimiz özetle şu şekilde sıralanabilir:

  1. Daha önceki dönemler akademik, yönetsel ve işçi personele uygulanan hayat pahalılığı artışları, uygulandığı günden itibaren aynı şekilde ve zamanda yarı zamanlı akademik personele uygulanmalıdır.
  2. Yarı zamanlı akademik personele yayın ödülleri verilmelidir.
  3. Yarı zamanlı akademik personelin sınav gözetmenlikleri yeniden ele alınmalı ve sayısında ciddi azaltmaya gidilmelidir.

 

Taleplerimiz makuldür ve üniversiteyi zora sokmayacak niteliktedir. Bu taleplerin yerine gelmemesi durumunda, sendikamızın yönetimine, sınav haftasında uyarı grevleri ilan edilmesi için Yürütme Kurulumuzun öneri yaptığını bilgilerinize getirmek isteriz. Sayın Osam üniversitede güçlü, hesap soran, talep eden, kurumu koruyan, akademik personelin yönetimce yıpratılmış konumu için mücadele eden bir DAÜ-SEN’in artık sahada olduğunu çok iyi anlamalıdır. DAÜ’de çalışma barışının geleceği Rektörün tavırlarına bağlıdır.

DAÜ-SEN

 

 

 

Bunları da beğenebilirsin