Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Yaşasın 1 Mayıs!

Değerli Meslektaşlarımız,

Pandemiyle derinleşen neoliberalizm emeğin sömürüsünü giderek artırmış, kamusal tüm hizmetleri azaltmaya devam etmiş, kendine yeni savaşlar kurgulayarak yeni finansman alanları bulmuştur. Savaş, ulusal sömürülerin küresel ittifakı emperyalizmin finansörüdür. Son dönemde başta Filistin’de olmak üzere tüm dünyada savaşların ve silahlı çatışmaların nedeni ve amacı ulusal sömürülerin küresel ittifakı emperyalizme kaynak sağlamak ve yeni koloniler yaratmaktır. Filistin’de korkunç katliam ve Ukrayna’daki savaş para babalarının ticari girişiminden başka bir şey değildir.

Emeğiyle geçinenler ve emeğiyle var olanlar   birbirlerini kardeş olmayı, paylaşmayı, dayanışmayı en iyi bilenlerdir. Emekçi sadece hakkıyla, alın teriyle geçinendir. Kimse hakkıyla geçinenden daha iyi hak ve adaleti bilemez. Dünyanın kaynaklarını sömürenler, savaşları kurgulayanlar, çıkarları için adaletsizlikleri yaratanların tek bir amacı var: Emekçinin yarattığı değere el koymak. Yani emekçi hakkı ve emeği için mücadele verirken adil paylaşım, insan hak ve özgürlükleri, sömürüsüz, savaşsız, doğası nefes alabilen bir dünya için mücadele verir. Bu mücadele insanlık için, gelecek için, barış içinde bir dünya içindir.

Mücadelemize önce kamusal hizmetleri, kamu kuruluşlarını yaşatarak ve geliştirerek başlayacağız. Bu ilk adımdır. Sendikamız kendi alanında başarısını ve mücadelesini de devlet üniversitesini yaşatmakta görmektedir.

Kötülük, sömürü, emperyalizm küresel dayanışma içerisindedir. Azınlık da olsalar onların safları sıktır. Tüm bu kara bulutları dağıtacak olan emeğiyle geçinenlerin, tüm dünyayı elleriyle kuranların uluslararası dayanışmayla, tek bir cephe halinde mücadele etmeleridir. Uluslararası sömürüye karşı uluslararası dayanışma hayati gerekliliktir. Haydi barış ve sosyal adalet için omuz omuza mücadeleye!

Yaşasın Filistin! Kahrolsun Emperyalizm!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın emek ve adalet mücadelemiz!

Yaşasın emekçilerin kardeşliği ve dayanışması!

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin