Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Dünya Öğretmenler Günü

5 Ekim 2019 – Dünya Öğretmenler Günü

BASIN BİLDİRİSİ

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları

OELMEK, KTOEÖS, POED, KTÖS, OLTEK, DAÜ-SEN

Kıbrıs’taki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları, her yıl 5 Ekim’de Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlamaktadır ve bu gün tüm eğitim camiası için önemli bir gündür.

Biz Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğretmenler olarak bölünmüş ülkemiz Kıbrıs’ı yeniden birleştirmek için çok önemli olan uzlaşma kültürünü geliştirebileceğimize inanıyoruz. Kıbrıs’taki tüm Öğretmen Sendikaları olarak karşılıklı saygı ve anlayışla işbirliği içerisinde hedefimizi gerçekleştirmek ve somutlaştırmak için çalışmaktayız. Karşılıklı anlayış ve uzlaşma için, demokrasinin ve adaletin değerlerini yükseltmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bu yılki Dünya Öğretmenleri Günü teması; “Genç Öğretmenler, mesleğin geleceği” olarak belirlenmiştir.

Ülkemizin geleceği, gençlerimiz tarafından şekilleniyor ve geliştiriliyor. Algılarının temelleri, tutumları, değerleri okullarında ve sınıflarında atılıyor. Gelecekte aktif ve sorumlu vatandaşların ülkemiz olan Kıbrıs için hazırlanmasında öğretmenler önemli bir rol oynamaktadır.

Özellikle Kıbrıs’ta öğretmenler ülkemizin “geleceğinin mimarlarıdır”.

Genç öğretmenler, tartışmasız, mesleğin geleceğidir, ancak ne yazık ki, tüm eğitim istemi ve özellikle öğretmenler, Avrupa ülkelerinde eğitimi pazar olarak gören devlet yetkilileri ve neoliberal ideolojik yaklaşımların eğitim-öğretim ortamına olumsuz etkileri neticesinde derinden etkilenmekte, artan zorluklar ile karşı karşıya kalmaktadır. Yeni öğretmenler, öngörüsüz “reformların” neticeleriyle karşı karşıyadır;  maaş kesintileri, emeklilik ve çalışma haklarındaki gasplar öğretmenler üzerinde sürekli baskı yaratmaktadır. Aynı zamanda, modern toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitim üzerinde talepler ve yükler artmaktadır.

Avrupa genelinde ve ülkemizde öğretmenlik mesleğine ilgi azalmıştır. Mesleği yeni öğretmenlere ve ihtiyaçlarına daha cazip hale getirmek için, uygun çalışma koşulları, iş-yaşam dengesi, nitelikli öğretmen eğitimi ve desteğinin sağlanması gerekmekte, genel olarak bu mesleğe hak ettiği değerin verilmesi gerekmektedir.

 

Son olarak, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmen Sendikaları

(OELMEK, KTOEOS, POED, KTOS, OLTEK, DAU-SEN) olarak

tüm dünyadaki öğretmenleri ve özellikle de Kıbrıs’ta emek veren

tüm meslektaşlarımızı gönülden selamlar, saygılarımızı sunarız.

5th October 2019 – World Teachers’ Day

PRESS RELEASE

Greek Cypriot and Turkish Cypriot Teachers’ Trade Unions

OELMEK, KTOEÖS, POED, KTÖS, OLTEK, DAÜ-SEN

The Greek/Cypriot and the Turkish/Cypriot Teachers’ Trade Unions in Cyprus are celebrating the World Teachers’ Day, which is held annually on 5th of October and it is an important event for the entire educational community.

We, Greek Cypriot and Turkish Cypriot teachers, strongly believe that we can develop a culture of reconciliation which is very important in the effort to reunite our divided country, Cyprus. Trying to fulfill and materialize our aim, all the Teachers’ Trade Unions in Cyprus nurtured an honest collaboration, which is ruled by mutual respect and understanding and we assure that we will continue to work together in order to promote the values of democracy, justice, mutual acceptance and reconciliation.

The theme for this year’s World Teachers’ Day is: “Young Teachers, the future of the profession”

The future of our country is being shaped and developed by our young people, by the students who are in classrooms today. The foundations of their perceptions, their attitudes, their values are being laid in the schools and during discussions at schools. It is highlighted that teachers play an important role in preparing future active and responsible citizens for our country, Cyprus.

Especially in Cyprus, teachers, are our country’s “architects of the future”.

Young teachers, are, indisputably, the future of the profession, but unfortunately, the entire education sector and especially teachers face in many European countries growing challenges from public authorities who see the education sector as a market, where neo-liberal ideology approaches deeply affects negatively the teaching and learning environment. New teachers are facing the consequences of short-sighted “reforms”: cuts of salaries, pensions and recruitments are continuously putting pressure on teachers. At the same time, the demands on education are rising in order to respond to the developments of modern society.

The attractiveness of the profession across Europe and also in our country, is decreasing. To make the profession more attractive for new teachers and for their needs, it is necessary to establish and to ensure decent working conditions, work-life balance, quality teachers’ training and support and generally to undermine the value of the profession.

Finally, on behalf of the Greek Cypriot and Turkish Cypriot Teachers’ Trade Unions

(OELMEK, KTOEOS, POED, KTOS, OLTEK, DAU-SEN)

we express our respect and our heartfelt to all the teachers all over the world,

 especially to all our colleagues in Cyprus.

 

Bunları da beğenebilirsin