Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Yeniden: Bütünlüklü Çözüm

Yeniden: Bütünlüklü Çözüm

Hatırlayacağınız gibi bir süre önce Rektörlük, ADEK kriterlerinin çok hızlı bir şekilde bölüm ve fakültelerde değerlendirilip görüş üretilmesini talep etmişti. Bu konuda kaleme aldığımız yazıda ADEK gibi ciddi bir sürecin kapsamlı ve detaylı tartışılması gerektiğini vurgulamıştık.

Sendikamızın eski başkanlarından Prof. Dr. İbrahim Sezai’nin “DAÜ’de kolay profesörlük raporu” üniversitemizde akademik yükseltilmelerde kalite için verdiğimiz mücadelenin ilk adımlarındandı. DAÜ-SEN bugüne kadar bu yönde atılan tüm adımların lokomotifi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde kalitenin artırılması için girişimlerin öncüsü olmaya devam edeceğiz.

Bu noktada bir başka amacımız da kriterlerin herkese uygulanmasından başlayarak genel olarak adaletli davranılmasını sağlamaktır. Yönetenlerin başta kendilerinin kriterlere uymasını sağlayacak şekilde her türlü düzenlemenin destekçisi olacağız ve süreçleri kendine yormaya çalışanların, popülizm yapanların, dönemsel davrananların karşısında olacağız.

Kaliteden ve iş ciddiyetinden bahsederken Rektörlüğün ciddi hiçbir sorunu değil çözmek, tartışmadığını dahi görmek bizi üzmektedir. Bu sorunların en başında kadro sorunu gelmektedir.

Bilindiği gibi daha bir yıl önce bazı öğretim üyeliği kadrolarında sıkıntı oluşmuş ve çalışanlarımız atamaları gecikmişti. Bunun üzerine Vakıf Yöneticiler Kurulu son kez atama yaparak Rektörlüğü kadroların düzenlemesi konusunda görevlendirmişti.

Rektör Sayın Prof. Necdet Osam her konuda görevini zamanında ve tam anlamıyla yapmadığı gibi bu konuda da hiçbir adım atmamış, sorunları yarına erteleyip yarının hiç gelmeyeceğini sanmaya devam etmiştir. Ancak akademik yükseltilmeler için Ekim ayı Rektörümüzün hiç gelmeyecek sanmasına rağmen gelmiştir. Şimdi çok sayıda çalışan olmayan kadrolar için başvuruda bulunacakken Rektörlüğün ve VYK’nın tavrının ne olacağını merak etmekteyiz.

Üniversitemizde çok ciddi kadro reformlarına ihtiyaç vardır. Şu andaki mevcut okutman, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent, profesör ve uzman kadroları değişen hayatın ve gelişen ihtiyaçların karşılanması için yeterli değildir. Mevcut torba kadro üniversitenin önünde ciddi sorun haline gelmiştir. Üniversite genelinde ve fakülte/okul düzeyinde kadro planlaması yapılmamaktadır.

Üzülerek belirtmeliyiz ki mevcut Rektörlük günlük işleri dahi yapmakta zorlanmaktadır. Rektörlüğün bu tür önemli ve derinlikli meselelerin çözümü için yapacağı bir şey olduğuna dair kanıt görememekteyiz.

15 yıl önce, yani DAÜ’nün çok ciddi mali krize girdiği dönemde tüm sorunların ancak bütünlüklü bir şekilde çözülebileceğini söylemiştik. Bunu 9 gün grev yaparak herkese ispatlamış ve kadro sorunlarından mali sorunlara, tanıtım konularından personel sayısına kadar pek çok sorunu bir günde çözmüştük. Sorunlar sırayla ancak bütünlüklü bir plan çerçevesinde çözülür. ADEK kriterleri geniş ölçekli bir çözümün kendisi değil ancak parçası olabilir.

 

DAÜ-SEN

 

 

Bunları da beğenebilirsin