Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası
Aylık Arşivler

Mayıs 2024

Açıklama

Sendikamız DAÜ-SEN’in 40. Olağan Genel Kurulu 2 Mayıs 2024 Perşembe günü %87 katılımla gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuzda Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı divan başkanlığı, Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ ve Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz…

Yaşasın 1 Mayıs!

Değerli Meslektaşlarımız, Pandemiyle derinleşen neoliberalizm emeğin sömürüsünü giderek artırmış, kamusal tüm hizmetleri azaltmaya devam etmiş, kendine yeni savaşlar kurgulayarak yeni finansman alanları bulmuştur. Savaş, ulusal sömürülerin…