Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜ’de Yapılan Seçimlere Gölge Düşürülmemelidir

Eğitim Fakültesinin Dekanlık seçimlerinde Rektör ve Rektörlük personeli  tarafından eğilimleri etkileme  amaçlı girişimlerde bulunulduğunun duyumları bize ulaşmaktadır. Bunun boyutunun ne olduğunun tam bilmediğimiz için doğrudan Rektöre veya ona bağlı çalışanlara suçlama yapmamız doğru olmayacağı gibi, DAÜ-SEN olarak bu duyumlara sessiz kalmamız da mümkün değildir.

DAÜ-SEN olarak seçimlerin, herhangi bir gölge düşmeden, şeffaf bir şekilde yapılmasının gözlemcisi olacağımızın altını çizer ve Eğitim Fakültesi’nde oy kullanacak tüm personelin kendi hür iradesiyle, herhangi bir yöneticinin baskısı altında kalmadan demokratik bir şekilde oyunu kullanmasının alt yapısının oluşturulmasını talep ederiz.

DAÜ-SEN olarak, Fakülte ve Yüksek Okullarda yapılan dekan ve müdür seçimlerinde oy kullanma kurallarının, fakülteler ve yüksek okullar arasında farklılık gösterdiğini gözlemlemekteyiz.

Örneğin, bazı fakültelerde idari ve işçi personel oy veremezken, bazı fakülte ve yüksek okullarda idari personelin oyu öğretim üyesinin yarı ağrılığında sayılmakta olduğu, bazılarında ise aynı ağırlıkta olduğunu biliyoruz. Çağrımız farklı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla dekan, müdür, ve bölüm başkanı belirleme süreçlerinde  kullanan eğilim yoklaması yöntemlerinin en erken zamanda Senato’nun alacağı “Eğilim Yoklaması Yöntem ve İlkeleri” çerçevesinde tüm üniversitede ilişkin kararlar kapsamında bir standarda bağlanmasıdır.

DAÜ-SEN olarak Demokratik ve Özerk bir Üniversite için çok önemli olan seçim süreçlerinin her aşamasının şeffaflık ilkeleri çerçevesinde olması konusunda takipçi olacağımızı bir kez daha duyururuz.

Bunları da beğenebilirsin