Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Devlet Kurumlarında Bilimsel Değerlendirme

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi dünyanın en prestijli akreditasyon kurulları tarafından denetlenip, akredite edilmiştir. Ayrıca, başarısını Times Higher Education Ranking’de son yıllarda kesintisiz 601-800 bandına girerek de altını çizmiştir.

Başbakanımız her fırsatta üniversitelerimizin arasında dünyada kalite normlarını yakalayan Doğu Akdeniz Üniversitesinden bahsederek altını çizmektedir.

Ancak, Merkez İhale komisyonu başkanlığı KIB-TEK santralleri ile talep ettiği görüşü, kendi öz devlet üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden talep edeceğine, Times Higher Education Ranking’de DAÜ ile aynı sıraları paylaşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden talep etmeyi tercih etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ne kalitesini ne de söz konusu görüşün hangi uzman tarafından yazıldığını ve hangi verilere dayandığını belirtilmemiş olmasını tartışmak niyetinde değiliz.

Medya’da yeterince tartışılan bu görüşün bilimsel temelde olmadığı düşündüğümüzü ve evrensel akademik etik ilkelerine bağdaşmadığını belirterek yetiniyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, diğer büyük devletler gibi uzman görüşlerine başvurma ihtiyacı duyması durumunda, ya kendi devlet kurumlarına ve üniversitelerine ya da uluslararası tanınmış uzmanlara başvuruyor. Kuzey Kıbrıs’ta yöneticilerin aynı ilke doğrultusunda hareket etmesini talep ediyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin sesi DAÜ-SEN olarak bundan böyle Doğu Akdeniz Üniversitesinin devletin herhangi bir konuda bilimsel görüşe, rapora, değerlendirmeye ihtiyaç duyması durumunda ilk adres olmasını talep ederiz.

Doğu Akdeniz Üniversitesinin akademik personelinin bu değerlendirmeleri dünya standardında yapma bilgi, beceri ve birikime sahip olduğunun altını çizeriz.

DAÜ-SEN

 

 

 

Bunları da beğenebilirsin