Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

DAÜ’yü Vasatlaştırmayın

DAÜ, uzun süredir mali krizle ve buna bağlı büyük bir huzursuzlukla gündemdedir.

DAÜ’nün mali sorunu 2019 yılından beri büyüyerek bugüne gelmiştir. Bugünkü durum açık bir yönetim başarısızlığıdır. Hem DAÜ’nün yönetiminde hem de Yüksek Öğretim alanının yönetiminde başarısız olunmuştur.

DAÜ açısından Rektörlük de , VYK da Hükümet de sorumludur. Hükümet ayrıca yüksek öğretimdeki değersizleştirmeden de sorumludur.

DAÜ-SEN olarak uzun bir süredir DAÜ’deki sorunun ortak sorumluluk ve ortak akıl ile çözülmesini savunuyoruz ve bu konuda büyük çaba gösteriyoruz. Adil ve makul bir çözüme katkı koymaya, iş barışını koruyarak DAÜ için hep beraber çalışılabilecek bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz.

Geldiğimiz noktada Hükümet ve DAÜ yönetimi kötü yönetim anlayışını koruyacak, verimsizliği teşvik edecek, DAÜ’yü vasatlaştıracak, akademisyeni değersizleştirecek, iş barışını ve toplu iş sözleşmesi düzenini bozacak bir kanala girmiştir.

DAÜ’de tüm paydaşların uzlaşısı ile iş barışını ve DAÜ’nün nitelikli yapısını koruyarak kapsamlı bir çözüm bulmak mümkündür. Çözüm vardır. Toplu iş sözleşmesi düzeni içerisinde, hukuğa uygun sendikalarla ve DAÜ senatosuyla uzlaşı içinde bir yol yürümek mümkündür. Hal böyle iken Hükümet ve DAÜ yönetiminin ısrarı devam ederse gidişat kaos ve özelleştirmeye doğru olacaktır. Dileriz ki hükümetin tercihi bu yönde olmaz.

DAÜ-SEN olarak hükümeti ve DAÜ yönetimini uyarıyoruz. Kendilerini uzlaşı içerisinde, iş barışını sağlayacak, paydaşları devre dışında bırakmayacak bir çözüm sürecine davet ediyoruz. Toplu İş Sözleşmesi düzenini korumaya davet ediyoruz.

DAÜ’yü içinden bulunduğu krizden çıkaracak yegane yol ortak sorumluluk ve uzlaşı içinde ortak harekettir.

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin