Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

İlk ve Son Sözü Genel Kurul Söyler

Değerli Üyelerimiz,

Protokol görüşmesi bugün saat 16:00’da Eğitim Bakanlığında ilgili tarafların katılımıyla devam edecektir. Henüz sonuçlandırılmamış ve netleşmemiş az sayıda konunun netleştirilmesi için çalışılacaktır.

Değerli Üyeler,

Yaklaşık 10 aydır gündemde olan protokol görüşmeleri ile ilgili sayısız yönetim kurulu toplantısı ve kitle toplantısı yapıldı. Bu süreçte ortada bir çok protokol taslağı dolaştı. Bunların hiç biri bizim açımızdan gizlenecek, saklanacak belgeler olmadı, ancak netleştirilmemiş ve üzerinde uzlaşıya tam anlamıyla varmadığımız bir protokol taslağını sendika olarak üyelerimizle paylaşmayacağımızı daha önce defalarca ifade ettik. Bunun yanında kitle toplantılarında ve gönderdiğimiz maillerde hangi çerçevede  görüşmeler yürüttüğümüzü açıkça ifade ettik. Hem  protokolü hem de Toplu İş Sözleşmesi’ni üyelerin görüş ve onayına sunmadan bir anlaşmaya imza atmayacağımızı defalarca vurguladık. Tüzük gereği üye onayı olmadan TİS imzalanamayacağını hep belirttik.

DAÜ-SEN tüzüğü gereği üyeden saklayarak, gizleyerek  protokol de, TİS de imzalamak mümkün değildir. DAÜ-SEN olarak bir kez daha vurguluyoruz, görüşme süreçleri ile ilgili, gizli veya saklı olan hiç bir şey yoktur, ancak sendika olarak içinde sonuçlandırılmamış ve yönetim olarak kabul etmediğimiz noktaların olduğu  bir protokol taslağını, ya da TİS’i üyelerle paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Süreçler tamamlandığında gerek Protokol gerekse TİS  tüm üyelerle eş zamanlı olarak paylaşılacak ve sendikanın en yetkili organı olan genel kurulda tartışmaya açılacaktır.

Değerli Üyeler,

Hiç bir üye bir diğer üyeden daha üstün ve/veya daha ayrıcalıklı değildir. Hiç kimse veya hiç bir grup sendika tüzüğüne uygun olarak genel kuruldan ve/veya yönetim kurulundan yetki almadan sendika adına konuşamaz.  Biz her zaman bu bilinç ile hareket ettik ve edeceğiz. DAÜ-SEN’in gerçek sahibi ve tüm süreçlerin gerçek paydaşı sendika genel kuruludur ve  genel kurulu temsil etme yetkisi sendika yetkili organlarınındır.

DAÜ-SEN yönetim kurulu, tüzük gereği 1 yıl erteleme yetkisi olmasına karşın, oybirliği ile olağan genel kurula gitme kararı almıştır. Bir taraftan yoğun görüşme süreci yürütülmesine karşın, olağan genel kurulu en kısa sürede gerçekleştirme iradesi ortaya konmuştur. Gerek protokol ve TİS’i, gerekse DAÜ-SEN yetkili kurullarını belirleyecek olan DAÜ-SEN genel kuruludur. Bunlarla ilgili süreçler de tüzükte açıkça belirtilmektedir.

Bu zor süreçte, seçim propogandası ruh halinden ve kişisel hırslardan uzak durmak, sendikanın birliği ve bütünlüğü için tüzüğe uygun hareket etmek yapılabilecek en olgun davranış biçimidir.

DAÜ-SEN yönetim kurulu olarak üyenin desteğini, güvenini ve onayını almadan herhangi bir adım atmadık ve atmak niyetinde de değiliz.

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin