Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Ortak Açıklama: Protokol ve Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri ile İlgili Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız, Mesai arkadaşlarımız,

Bildiğiniz gibi “DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPIYA KAVUŞTURULMASINA İLİŞKİN” protokol ile ilgili görüşmeler sendikalar, işveren ve hükümet (Taraflar) arasında uzun süredir devam etmektedir. Son 15 gündür yoğunlaşan ve aralıksız devam ettirilen görüşmeler, ciddi bir müzakere süreci sonucunda olumlu olarak tamamlanmıştır. Dün akşam üzeri gerçekleştirilen Bakanlar Kurulunda protokol çerçevesi Bakanlar Kurulu tarafından olumlu bulunmuştur. Gelinen aşamada protokol çerçevesi, üniversite yönetimi ve sendika yönetimleri tarafından değerlendirilecektir.

Protokole paralel olarak Yetkili Sendikalar, İşveren ve Maliye Bakanlığı ile ciddi mesai yaparak Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili görüşmeleri de büyük oranda tamamlamıştır. Kalan bir iki noktada işveren ile uzlaşı olmasına karşın Maliye Bakanlığının nihai görüşü beklenmektedir. Kritik olan bu noktalarda da olumlu sonuç alınması durumunda görüşmeler tamamlanmış olacaktır.

Değerli meslektaşlarımız, mesai arkadaşlarımız,

Tüm aşamaların eksiksiz tamamlanmasından sonra Protokol ve Toplu İş Sözleşmesi ilgili sendika üyeleriyle paylaşılacak, görüşülecek ve üyelerin onayına sunulacaktır. Tarafların onay süreçlerine bağlı olarak Protokol ve TİS imzalanacaktır.

Ortak sorumluluk ve birliktelik içerisinde üniversitemizi hayatta tutmak için çalışmaya devam edeceğiz.

DAÜ-SEN           DAÜ PER-SEN            DAÜ BİR-SEN

Bunları da beğenebilirsin