Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Olağan Genel Kurulun Ertelenmesi Hakkında

Değerli Üyeler,

Sendika tüzüğümüzün 7. (1) maddesi uyarıca Sendika Genel Kurulu 2 yılda 1 olmak üzere olağan biçimde toplanır. Ancak yine aynı maddeye göre “bu toplantı tarihi, yönetim kurulunun 2/3 oy çokluğu ile en fazla 1 yıla kadar ertelenebilir.”

Sendika yönetim kurulumuz , Hükümet, DAÜ Yönetimi ve Sendikalar arasında devam eden ve son haftada yoğunlaşan görüşme sürecini dikkate alarak, ve tüzüğün verdiği yetkiye dayanarak Olağan Genel Kurul’un 18 gün ertelenerek 2 Nisan 2024 Salı günü yapılmasına, yer ve saatin belirlenmesi ve genel kurul hazırlıklarının yapılması için Yürütme Kurulu’nun yetkilendirilmesine Oy Birliği ile karar vermiştir.

Yine tüzüğümüz gereği, Genel Kurul toplantı tarihi, üyelere yazılı olarak en geç yedi (7) gün önce bildirilir;  adaylık başvuruları  Genel Kurul tarihinden en geç 96 saat öncesine kadar bireysel veya topluca liste halinde yapılabilir; aday listeleri Genel Kurul’dan en az 72 saat önce Sendika ilan tahtasında ve Sendika web sayfasında ilan edilir ve gündem ile birlikte üyelere yazılı olarak bildirilir.

Demokratik olgunluk, birlik ve dayanışma içerisinde bir genel kurul süreci dileriz.

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin