Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

8 Mart: Dünya Kadınlar Günü ve Eşitlik Mücadelesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Eşitlik Ve Adalet Için Mücadelemiz Içinde, Dünyada Kadının Durumunu Değerlendirmemiz Gereken En Önemli Tarihtir.

Kadının üretime ve yönetime katılması sadece temel bir insan hakkı değil bir toplumun kültürel ve ekonomik olarak gelişmesinin de temel öğesidir. Tüm cinsiyetlerin eşitlik içinde katkıda bulunmadığı hiçbir ekonomi, hiçbir kurum ve kuruluş, şirket, sektör ve örgütlü mücadele, rekabet edebilir çağdaşlığa kavuşamaz, uzun vadede yaşayamaz. Ancak dünyaya hâkim düzenin amacı toplumu değil kendi ekonomik varlığını kurtarmaktır.

DAÜ-SEN, hem imzaladığı Toplu İş Sözleşmeleriyle hem de Üniversitemizde ve ülkemizdeki toplumsal mücadeleye katkılarıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ilkleri başaran örgütlü gücümüzdür. Bu başarı, kadınların ve erkeklerin omuz omuza mücadelesinin ürünüdür. Ancak daha gidilecek yol uzundur. Çünkü kadın ve erkeğin yasal olarak eşit haklara sahip olması, kadın ve erkeğin eşitliğini sağlama yolunda sadece ilk adımdır. Daha düne kadar siyasette ve üretimin her alanında ismi dahi olmayan kadın, bugün eşitliğin sağlandığı oranda, her yerde öncü olduğunu ispatlamıştır. Şimdi daha insanca, daha adil, barış içinde bir dünya için, kadın ve erkeklerin yoldaşlık içinde emek, eşitlik, adalet mücadelesini artırma zamanıdır.

Yaşasın eşitlik ve adalet mücadelemiz!

Sömürüye ve eşitsizliğe karşı: Yaşasın emekçi kadınlar!

Bunları da beğenebilirsin