Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar Hk.

Değerli Üyeler,

Hükümet, DAÜ Yönetimi ve Sendikalar arasında sürdürülen “DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPIYA KAVUŞTURULMASINA İLİŞKİN” Protokol ile ilgili görüşmelerin tamamlandığını duyurmuştuk. Sayın Rektör, Protokol’ü dün 25.03.2024 tarihinde ÜYK’ya sunmuştur. Aynı gün DAÜ-SEN yürütme kurulu  Protokol’ü yönetim kurulu ile paylaşmıştır.

Protokol’e paralel olarak, Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili görüşmeler ise bugün devam edecektir.

Değerli Üyeler,

Tüm aşamaların eksiksiz tamamlanmasından sonra ‘Protokol’ ve ‘Toplu İş Sözleşmesi’ tüm üyelerimiz ile paylaşılacak, görüşülecek ve Olağanüstü Genel Kurul’da üyelerin onayına sunulacaktır.

DAÜ-SEN tüzüğü gereği üyeden saklayarak, gizleyerek  Protokol de, TİS de imzalamak mümkün değildir. DAÜ-SEN olarak bir kez daha vurguluyoruz, görüşme süreçleri ile ilgili, gizli veya saklı olan hiçbir şey yoktur. Hem Protokol hem de TİS Olağanüstü Genel Kurul’da üyelerle değerlendirilecek ve oylanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul’un görüşme sürecine paralel olarak bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bu çerçevede Sendikamızın yönetim kurulu, öncelikle Olağanüstü Genel Kurul’da  Protokol ve TİS’in görüşülmesine,  Olağan Genel Kurul takviminin Olağanüstü Genel Kurul ile çakışmaması ve Olağan Genel Kurul hazırlıklarının yapılabilmesi için, tüzüğün yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak, Olağan Genel Kurul’un Ramazan Bayramı sonrasına ertelenerek  2024 Nisan ayı içerisinde yapılmasına, tarih, yer ve saatin belirlenmesi ve genel kurul hazırlıklarının yapılması için Yürütme Kurulu’nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Yine tüzüğümüz gereği, Genel Kurul toplantı tarihi, üyelere yazılı olarak en geç yedi (7) gün önce bildirilir;  adaylık başvuruları  Genel Kurul tarihinden en geç 96 saat öncesine kadar bireysel veya topluca liste halinde yapılabilir; aday listeleri Genel Kurul’dan en az 72 saat önce Sendika ilan tahtasında ve Sendika web sayfasında ilan edilir ve gündem ile birlikte üyelere yazılı olarak bildirilir.

Demokratik olgunluk, birlik ve dayanışma içerisinde olağanüstü ve olağan genel kurul süreçlerinin geçirilmesini dileriz.

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin