Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

ÜNİVERSİTELER ÖZGÜRLÜK ORTAMIDIR!

 

ÜNİVERSİTELER ÖZGÜRLÜK ORTAMIDIR!

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafından Eylül 2018’de “Akademik Personel İçin Eğitim/Öğretim Politikaları Rehberi” yayınlanmıştır. 2013 yılından beri yayınlanan Rehberde, Üniversitenin ‘araştırmaya önem veren bir eğitim/öğretim’ üniversitesi olduğu ortaya konulduktan sonra, Rehberin, konuya ilişkin mevzuat, Vakıf Yöneticiler Kurulu kararları, Senato kararları, Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve teamülen uygulanan kurallardan oluştuğu, konuya ilişkin tüm mevzuatı kapsamadığı açıklanmıştır. Rehberde yer alan ve birçoğu tavsiye niteliğindeki ilkeler, bugüne kadar herhangi bir sorun yaratmamıştır.

Ancak, son günlerde bazı Fakülte yönetimlerinin/dekanlıkların söz konusu tavsiye kararlarını sözde dayanak alarak akademik özgürlüğe müdahale niteliği taşıyan birtakım kararlar aldığı bilgimize gelmiştir. Fakülte yönetimlerinin/dekanlıkların akademik personele, akademik özgürlükleri zedeleyici şekilde kurallar dayatarak bu kuralları Rehbere dayandırma yetkisi yoktur. Rehber, bir tavsiye niteliğindedir. Fakülte yönetimleri/dekanlıklar, Rehberi dayanak göstererek, mevzuatta bulunmayan, uyulması zorunlu kurallar getiremezler. Rehbere dayanılarak verilebilecek kararların ancak ve ancak ‘tavsiye’ kararı niteliğinde olabileceğinin altını çizer, öğretim elemanlarının bu Rehber hükümlerine dayanarak mevzuatta yer almayan konulara ilişkin mesnetsiz ‘emredici kurallar’ dayatılarak akademik özgürlüğe aykırı uygulamalarla karşı karşıya getirilmesini kabul etmediğimizi, bunun iş barışını ciddi şekilde zedelediğini belirtiriz!

Üniversite özgürlük ortamıdır, özgürlüklerin gerektiği gibi kullanılamadığı yerde bilim yapılamaz! Öğretim elemanının bilim alanına katkı sunması, ‘kaliteli’ eğitim/öğretim sağlaması akademik özgürlüklerin tam anlamıyla kullanılmasına olanak tanınmasıyla olur! Özgürlüğü sınırlandırılan bilim insanı bilim alanına katkı koyamaz, öğrenci yetiştiremez! Bizlerin, akademik özgürlükleri yaşayıp bilime katkı koyabildiğimiz bir Doğu Akdeniz Üniversitesine ihtiyacımız vardır.

DAÜ – SEN

 

Bunları da beğenebilirsin