Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası

Yükseköğretimin Tek Kalite Çıtası: DAÜ

Yükseköğretimin tek kalite çıtası: DAÜ

Daha önceki açıklamalarımızda ülkemizin her türlü kapasitesini aşan oranda ve sayıda üniversitenin yarattığı enflasyonun doğal olarak çürüme yarattığını vurgulamıştık. Çare kalite standartlarını yükselterek tüm üniversiteleri yeniden akredite etmektir. Bu dünyada pek çok alanda uygulanmaktadır. Üretimden hizmet sektörüne nicelliğin, sayısal gelişimin niteliksel olarak gelişime dönüşmesi için bu tür adımların atılması zorunludur. Yanlış başlayıp tamamen kontrolden çıkan bir süreç ancak bu şekilde kontrol altına alınabilir.

Uzun süredir ülkemizin üniversite alanı çok ciddi itibar kaybetmektedir. On binlerce kişi birkaç yüz dolara satın aldıkları öğrenci belgesiyle ülkemize gelmekte; ya burada kaçak yaşamakta, ya da ülkemizin güneyine kaçmaktadırlar. Apartman üniversiteleri ve aynı mantıkla çalışan diğer üniversiteler düşük nitelikleriyle, kaçak öğrencileriyle, kolay ünvanlar ve diplomalarıyla yükseköğretim alanını tamamen itibarsız bir hale getirmişlerdir. Niteliksiz üniversiteler çokluğu ülkemizi şu hale getirmiştir: Kolaylıkla veya doğrudan sahte, uyduruk şekilde alınan lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, kolayca profesör olma, diplomaların kariyer için değil barem artışı veya siyasi atama için kullanılması.

Ülkemizin her alanında Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunları çalışmaktadırlar. Gazeteci veya mühendis, mimar, öğretmen veya diplomat, psikolog, işletmeci, biyolog veya elektrik teknisyeni binlerce mezunumuz alanlarında öncü pozisyonlardadırlar. Mezunlarımızın başarısı ortadadır, tüm kamuoyunun her gün önündedir. Her verdiğimiz diplomanın arkasındayız. Her verdiğimiz diplomanın hesabını verecek bir sisteme sahibiz. Bu sistem bir veya birkaç kişi üzerine kurulu değildir. Bir rektör, dekan veya bölüm başkanı teorik olarak dahi kendi başına diploma düzenleme hakkına sahip değildir. Rektör, dekan ve bölüm başkanı birlikte diploma vermeye karar verseler dahi bunu teorik olarak yapma imkanları yoktur. Sistem hesap verebilir, şeffaf ve her bir akademik personel tarafından denetlenebilir haldedir. Her bir akademik personel ve yetkili memurlarımız her bir öğrencinin her bir dersinin her bir sınavından aldığı notu görebilmektedir. Bunu onlarca yıl geriye giderek on binlerce öğrenci için yapabilme hakkına sahiptir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi titizlikle çalışan Türkiye Yükseköğretim Kurumu’nun düzenli denetimlerine tabidir. Buna ek olarak neredeyse tüm fakültelerimiz uluslararası akreditasyonlara sahiptir. Her akreditasyon uzun süren ve detaylı, çok aşamalı denetimlerin sonucunda alınmaktadır. Bazı akreditasyonlar kurumları üniversitemizde geçici ofis açacak kadar uzun süreli ve ayrıntılı denetimler yapmaktadırlar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenli olarak dünyanın en iyi üniversiteler listesinin en üst sıralarına yerleşmesi bir tesadüf değildir. Bu bir sonuçtur. Bu başarı kaliteli eğitimin, ciddi kadroların, şeffaf ve hesap verebilir yapının eseridir.

Kıbrıslı Türklerin hiçbir şüpheye yer bırakmadan gurur duyacakları ender kurumlardan biri olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi toplumsal başarı ve toplumsal irade sembolüdür. Ancak en önemlisi DAÜ yükseköğretimde kalite çıtasıdır. Her şeyin değeri karşılaştırmayla yoluyla anlaşılır. Bir DAÜ mezununun niteliği başka üniversitelerin mezunlarıyla kıyasta anlaşılır. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesinin kendi başına bir değer olması yanında yıllardır yürüttüğü kalite standartları belirleme misyonu da vardır.

Bu bağlamda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne sahip çıkma, destekleme tüm yükseköğretim alanının yaşaması ve daha kaliteli, kalitede rekabet edebilir hale gelmesi için şarttır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi bir patron üniversitesi değildir. Rektör, dekan, yüksek okul müdürü veya bölüm başkanı işveren değil emekçidir. Tüm akademik personelin ve yöneticilerinin birincil kaygısı akademik kaliteyi korumaktır. Kimsenin patronun emriyle, daha fazla para kazanma ihtirasıyla çalışmadığı bir kurum olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi topluma hizmet vermeye devam edecektir.

Sendikamız, Üniversitemizin sigortasıdır. Doğu Akdeniz Üniversitesi ise halkımızın onurunun, gururunun, güzel işler başarabilmesinin sigortasıdır.

DAÜ-SEN

Bunları da beğenebilirsin