Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası
Yıllık Arşivler

2019

Sahte Part Time

Dr. Erdal Özcenk Başkan Vakıf Yöneticiler Kurulu Sayın Başkan, Daha önce bilginize getirdiğimiz üzere Üniversite Rektörlüğü yasa, tüzük ve etik dışı bir şekilde yarı zamanlı akademik personel istihdam etmektedir. Yine daha önce bu…

Disiplinler Bölünmemelidir

Son dönemde üniveriste senatosu ve yönetim kurulunun gündeminde çeşitli derslerin sunulmasının bir fakülteden bir diğerine aktarılması konuşulmaktadır. Görüşümüze göre bu pek çok açıdan zararlı bir uğraştır. Her şeyden önce yakın…

DAÜ Ciddi Bir Krizin Eşiğindedir

Sendikamız daha önceki yazılarında öğrenci sayısındaki azalmaya ve Türkiye’den gelen öğrencilerin eşdeğer oranında azalmaya dikkat çekmişti. 2019-2020 Akademik Yılı’nın ilk döneminde sonuç beklediğimizden de kötüdür. DAÜ son yıllarda…

Yeniden: Bütünlüklü Çözüm

Yeniden: Bütünlüklü Çözüm Hatırlayacağınız gibi bir süre önce Rektörlük, ADEK kriterlerinin çok hızlı bir şekilde bölüm ve fakültelerde değerlendirilip görüş üretilmesini talep etmişti. Bu konuda kaleme aldığımız yazıda ADEK gibi ciddi…