Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası
Aylık Arşivler

Mayıs 2022

WFTU Dünya Kongresi Hakkında

Değerli Üyelerimiz, 27-30 Nisan 2022 tarihleri arasında üyesi bulunduğumuz Eğitim Enternasyonali Avrupa Örgütü ETUCE ‘nin “Education Trade Unions addressing sustainable environmental development” konferansına ve Dünya Sendikaları…