Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası
Aylık Arşivler

Ocak 2024

Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlar, DAÜ Yönetiminin ve Hükümetin tek taraflı olarak, paydaşları devre dışı bırakacak adımından sonra; sendikamız buna tepki göstermiş, 23 Ocak 2024 Salı günü yapılan eylemde ve Eğitim Bakanının katıldığı Senato…

Bilgilendirme

Değerli meslektaşlar, Salı günü yapılan eyleme katılan üyelere, destek olan dostlarımıza ve yoldaşlarımıza teşekkür ederiz. Eylemimizde üniversitenin mali sorunu makul ve adil olmayan, Toplu İş Sözleşmesi düzenini ortadan kaldıracak, iş…

Eylem Çağrısı

Değerli Meslektaşlarımız, DAÜ'nün içinde bulunduğu hayati sorunların çözümü, ortak sorumluluk ve paydaşların uzlaşısıyla mümkündür. Hükümetin, DAÜ yönetiminin ve sendikaların sorumluluklarını eş zamanlı ve/veya koordineli süreçlerle yerine…

Eylem Duyuru

Değerli Meslektaşlarımız, DAÜ'nün içinde bulunduğu hayati sorunların çözümü, ortak sorumluluk ve paydaşların uzlaşısıyla mümkündür. Hükümetin, DAÜ yönetiminin ve sendikaların sorumluluklarını eş zamanlı ve/veya koordineli süreçlerle yerine…