Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası
Aylık Arşivler

Şubat 2024

Yaşlılara Yardım

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği yaşlılarımız ve bakıma muhtaç insanlarımız için uzun yıllardır takdire şayan bir mücadele vermektedir. Ne yazık ki devletin üstlenmesi gereken sorumluktan fazlasını Yaşlı Hakları ve Ruh sağlığı derneği…

Henüz Uzlaşı Yok

Değerli Meslektaşlar, DAÜ-SEN olarak sürecin başından beri, DAÜ’deki mali krizin ancak paydaşların birlikteliği ve uzlaşısı ile aşılabileceğini vurgulamaktayız. Uzlaşı için ise temel ilke tüm tarafların ortak sorumluluk anlayışı içerisinde…

İyi Bir Haber

Değerli Meslektaşlar, Sendikamızın büyük uğraşları sonucunda yaklaşık 3 ay önce Bakanlar Kurulu, emeklilik hakkı olan personelin emekli olarak üniversitemizde çalışmasını imkan verecek yasa gücünde kararname yayınlamıştı. Bunun ardından…